Jan Allersma

Computer gozer

Doorsturen van mails via eigen domein op Fedora 34

Het doorsturen van mails

Bij alle codeblokken op deze pagina wordt uitgegaan van uitvoering als root/superuser.
Voor het bewerken van tekst wordt nano gebruikt, maar je kunt natuurlijk een andere editor gebruiken.

Nadat je op Hetzner een nieuwe VPS hebt aangemaakt, moeten eerst alle dependencies op orde zijn:

dnf update
dnf install httpd postfix

# Extra dependencies voor het gemak:
dnf install nano telnet

Zorg dat na het opnieuw opstarten van de server voortaan de services die nodig zijn standaard mee opstarten:

systemctl enable httpd
systemctl enable postfix

Om te weten of de server werkt, kan je wat tekst invoeren in /var/www/html/index.html en nadat de server opnieuw is opgestart, de website bezoeken.

De volgende stap is om /etc/postfix/main.cf te bewerken. Voeg deze regels toe:

inet_interfaces = all
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost

# Custom config
virtual_alias_domains = test.allersma.be
virtual_alias_maps = hash:/etc/postfix/virtual

En haal inet_interfaces = localhost weg.

In dit voorbeeld wordt test.allersma.be als domein gebruikt waar mail voortaan heen gestuurd wordt, d.w.z. je eigen domein.

Vervolgens kan in /etc/postfix/virtual deze tekst worden toegevoegd:

test@test.allersma.be jouw-eigen-mail@gmail.com

Waarbij test@test.allersma.be het mailadres is waar mails op ontvangen moeten worden en jouw-eigen-mail@gmail.com het mailadres is waar de mails naartoe gestuurd moeten worden.

postmap /etc/postfix/virtual

Moet uitgevoerd worden zodat er een database aangemaakt/geupdate wordt die door postfix wordt ingelezen.

Ten slotte kan de server opnieuw opgestart worden met het commando init 6 om de wijzigingen van kracht te laten zijn.

DNS instellen

Wat betreft DNS instellingen hoeft alleen een A-record aangemaakt te worden:

Naam   Type   Content   TTL
test   A      IP-adres   8h